In-game basiscommando’s

Wanneer je de Minecraft server voor de eerste keer binnentreedt, zal je merken dat er hier en daar wat informatie te vinden is over wat je zoal kunt doen. Deze informatie is echter niet compleet. In deze handleiding staat een lijst met alle commando’s die jij, als nieuwe speler, kunt uitvoeren in-game.

Wat is een commando en hoe gebruik ik het?

Een commando, of “command”, is een opdracht die je aan de server geeft om uit te voeren. Dit kan gaan van het opvragen van een starter kit tot vragen om te teleporteren naar een andere speler.

Commando’s voer je in door eerst een slash teken (/) te typen in de chatbox en daarachter de tekst die beschrijft wat je wil doen.

Lijst met commando’s voor nieuwe spelers

De volgende lijst bevat een opsomming van alle commando’s die elke speler kan uitvoeren.

 • /regels : Geeft de link naar de “Regels” pagina op deze website.
 • /rtp : Teleporteert je naar een willekeurige plek in de wereld.
 • /spawn : Teleporteert je terug naar de Spawn.
 • /kit beginner : Geeft je een aantal spulletjes om je avontuur mee te beginnen!
 • /ranks : Toont een lijst met alle mogelijke ranks en op welk niveau je nu zit.
 • /rankup : Levelt je rank up. Sommige ranks ontgrendelen nieuwe commando’s!
 • /menu : Opent een menu met een reeks handige knoppen.
 • /shop : Opent de winkel waar je items kan kopen.
 • /heads : Opent een menu met verschillende heads die je kan kopen. Als je de “Heads upgrade” in de shop koopt (voor echt geld!), kan je alle heads in dit menu gratis krijgen!
 • /sb toggle : Zet het Scorebord rechts van je scherm UIT of AAN.
 • /afk : Een toggle om je in of uit “AFK” (Away From Keyboard) te zetten.
 • /back : Met dit commando teleporteer je terug naar de vorige plaats waarvan je teleporteerde.
 • /sethome <naam> : Zet een locatie om naar te teleporteren met /home <naam>. Beginnende spelers hebben er 5. Opgelet: Als je gewoon /sethome typt, plaats je een home die “home” heet.
 • /delhome <naam> : Verwijdert een specifieke home.
 • /home list : Geeft een lijst van al je homes.
 • /bal : Geeft weer in de chatbox hoeveel geld je hebt.
 • /baltop : Geeft een lijst op met de rijkste spelers.
 • /pay <speler> <bedrag> : Hiermee betaal je met in-game euro’s aan een andere speler.
 • /ah sell <prijs> : Dit zet het item dat je vasthoudt op de Auction House te koop voor de prijs die je invoerde.
 • /ah : Opent de Auction House, waar je spullen van andere spelers kunt kopen.
 • /sell hand : Verkoopt de items in je hand aan de server voor in-game euro’s.
 • /sellall : Verkoopt alles in je inventory dat verkoopbaar is aan de server.
 • /msg <speler> <bericht> : Stuur een specifieke speler een privébericht.
 • /r : Reageer op het laatst ontvangen privébericht.
 • /ignore <speler> : Verberg alle berichten van een specifieke speler, ook in de globale chat.
 • /mail send <speler> <bericht> : Stuurt een speler een privébericht dat hij/zij kan openen met /mail read. Met /mail clear verwijder je alle mails in je inbox.
 • /realname <speler> : Indien de gegeven naam een nicknaam is, wordt de echte naam van de speler getoond.
 • /tpa <speler> : Stuurt de opgegeven speler een verzoek om naar hem/haar toe te teleporteren.
 • /tpahere <speler> : Stuurt de opgegeven speler een verzoek om naar jou toe te teleporteren.
 • /tpaccept : Accepteert het teleporteerverzoek van de 2 vorige commando’s.
 • /tpacancel : Ontdoet je verzoek voor de teleport.
 • /warps : Geeft een lijst met alle mogelijke warps.
 • /warp <warpplek> : Teleporteert je naar een specifieke warpplek.
 • /claimlist : Toont een lijst met al je claims en hun coördinaten.
 • /trapped : Teleporteert je naar een veilige plaats buiten de claim waar je in staat als je erin vastzit.
 • /tempfly : zet vliegen AAN of UIT als je tijd hebt om te gebruiken voor tempfly. Opgelet: Log nooit uit terwijl je vliegt! Land best eerst.

Bij vragen over deze commando’s mag je je steeds tot onze Staff richten. Deze tag je in discord met de @staff tag.